Krzysztof Łatacz


Specjalizacje:

Psychiatra

Gdzie przyjmuje:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie

Ul. Pck 1, 42-200, Częstochowa, Śląskie

Dane kontaktowe:

034-3252611


Psychiatra

Psychiatra – lekarz specjalista zajmujący się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania. Psychiatria różni się od psychologii faktem, iż jest ona nauką medyczną, psychologia zaś, według podziału klasycznego jest subdyscypliną filozoficzną, która obecnie wyrosła na samodzielną naukę społeczną. Obie nauki są interdyscyplinarne i posiadają zróżnicowane podejścia, zawierające swoiste podstawy teoretyczne.


Zgłoś naruszenie zasad