Jan Lewandowski


Specjalizacje:

Psycholog

Gdzie przyjmuje:

Gabinet Lekarski

Ul. Bolesława Krzywoustego 19 B M. 8, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie

Dane kontaktowe:

691-670-672


Psycholog

Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.


Zgłoś naruszenie zasad