Leszek Sagadyn


Specjalizacje:

Psycholog

Gdzie przyjmuje:

Gabinet lekarski

Ul. Utrata 39, 16-400, Suwałki, Podlaskie

Dane kontaktowe:

875-650-802


Psycholog

Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.


Zgłoś naruszenie zasad