Helena Klimczuk-Lecyk


Specjalizacje:

Psycholog

Gdzie przyjmuje:

Gabinet Lekarski

Ul. Niborska 2, 82-300, Elbląg, Warmińsko-mazurskie

Dane kontaktowe:

552-336-730


Psycholog

Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.


Zgłoś naruszenie zasad