dr hab. n. med. Radosław Kowalewski


Specjalizacje:

Chirurg, Angiochirurg

Gdzie przyjmuje:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Ul. M.C. Skłodowskiej 24 A, 15-276, Białystok, Podlaskie

Dane kontaktowe:

085-7468335


Chirurg

Chirurg - Lekarz zajmujący się leczeniem operacyjnym. Chirurgia jest nauką nadrzędną i zawiera wiele podspecjalności. Sama nazwa chirurgia identyfikowana jest z dziedziną o nazwie chirurgia ogólna. Jest to kliniczna dziedzina medycyny. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje jednak szeroki zakres chirurgii zachowawczej. Praca chirurga jest ciągłym wybieraniem mniejszego ryzyka. Niekiedy okazuje się, że mniejszym ryzykiem jest zaniechanie operacji, np. leczenie operacyjne małej przepukliny u pacjenta z ciężką niewydolnością oddechową stanowi większe ryzyko niż zaniechanie operacji.

Angiochirurg

Angiochirurg - lekarz zajmujący się leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych i chłonnych. Angiochirurdzy leczą operacyjnie żylaki, wykonują zabiegi endowaskularne i laserowe, usuwają pajęczaki.


Zgłoś naruszenie zasad