Radosław Kowalewski
dr hab. n. med.

Specjalizacje:

Chirurg, Angiochirurg

Gdzie przyjmuje:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Ul. M.C. Skłodowskiej 24 A
15-276 Białystok
Podlaskie

Dane kontaktowe:

085-7468335