Maria Magdalena Krakowiak

Specjalizacje:

Neurolog

Gdzie przyjmuje:

Oddział neurologii - Szpital

Ul. Marii Skłodowskiej - Curie 6
95-060 Brzeziny
Łódzkie

Dane kontaktowe:

046-8722002