Monika Marcinkowska


Specjalizacje:

Psycholog

Gdzie przyjmuje:

Psychometamorfoza Monika Marcinkowska

Ul. Wałbrzych I Świdnica - Wizyty Domowe, , Wałbrzych, Dolnośląskie

Dane kontaktowe:

519-462-205


Psycholog

Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.


Zgłoś naruszenie zasad