Anna Domańska


Specjalizacje:

Psycholog

Gdzie przyjmuje:

Gabinet Lekarski

Ul. Krzywa 6, 09-100, Płońsk, Mazowieckie

Dane kontaktowe:

236-627-042


Psycholog

Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.


Zgłoś naruszenie zasad