Marzena Frołow
dr n. med.

Specjalizacje:

Internista, Angiochirurg

Gdzie przyjmuje:

Szpital Bonifratrów w Krakowie

Ul. Trynitarska 11
31-061 Kraków
Małopolskie

Dane kontaktowe:

123-797-100