Stanisław Dymek

Specjalizacje:

Chirurg, Urolog

Gdzie przyjmuje:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Ul. 11 Listopada 78
28-200 Staszów
Świętokrzyskie

Dane kontaktowe:

015-864 28 37