Aleksandra Barańska


Specjalizacje:

Fizjoterapeuta, Terapeuta, Psycholog

Gdzie przyjmuje:

Aleksandra Barańska

Ul. Aleja Wojska Polskiego 65/66, , Olsztyn, Warmińsko-mazurskie

Dane kontaktowe:

509-450-689


Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta - Absolwent średniej szkoły medycznej, studiów licencjackich lub magisterskich, o kierunku rehabilitacja lub fizjoterapia; specjalista w zakresie stosowania metod fizjoterapii. Zajmuje się planowaniem i prowadzeniem zajęć fizycznych oraz wykonują zabiegi fizykoterapeutyczne (elektrolecznictwo, światłolecznictwo, wodolecznictwo itp.) i masaże.

Terapeuta

Terapeuta - Osoba która specjalizuje się w określonym rodzaju terapii, najczęściej w psychoterapii. Terapeuci najchętniej wykorzystywani są przy wspomagającym leczeniu chorób psychiatrycznych, depresji, choroby alkoholowej, narkomanii, zaburzeń u dzieci i młodzieży (ADHD, zespół Downa, itp.) oraz w leczeniu traumy.

Psycholog

Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.


Zgłoś naruszenie zasad