Lucyna Kępka

Specjalizacje:

Onkolog

Gdzie przyjmuje:

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Mazowieckie

Dane kontaktowe:

022-546-20-00