Małgorzata Mielecka


Specjalizacje:

Psycholog

Gdzie przyjmuje:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach

Ul. Kleeberga 2C, , Siedlce, Mazowieckie

Dane kontaktowe:

256-440-881


Psycholog

Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.


Zgłoś naruszenie zasad