Magdalena Sadowska


Specjalizacje:

Psycholog

Gdzie przyjmuje:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Ul. Parzęczewska 35, 95-100, Zgierz, Łódzkie

Dane kontaktowe:

0-42)-714-45-00 716-37-12


Psycholog

Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.


Zgłoś naruszenie zasad