Agnieszka Błach-Tomera


Specjalizacje:

Psycholog

Gdzie przyjmuje:

Gabinet Lekarski

Ul. Dąbrowskiego 53 /34, 43-100, Tychy, Śląskie

Dane kontaktowe:

504-577-899


Psycholog

Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.


Zgłoś naruszenie zasad