Andrzej Karol Mazur

Specjalizacje:

Położna, położnik, Ginekolog

Gdzie przyjmuje:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w LIPSKU

Ul. J.Śniadeckiego 2
27-300 Lipsko
Mazowieckie

Dane kontaktowe:

483-783-500