Eugeniusz Bołtromiuk

Specjalizacje:

Internista

Gdzie przyjmuje:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. "Hajmed" Piłsudskiego 10 Hajnówka
Hajnówka
Podlaskie

Dane kontaktowe:

085 873-14-41